Saf Madde Nedir?

Aynı tür atom veya aynı tür moleküllerden oluşan, yabancu maddelerden arınmış, kendine has ayırt edici fiziksel ve kimyasal özellikleri bulunan ve kendisinden başka maddelere ayrışmayan maddelere "Saf Madde" denir. Her maddenin olduğu gibi saf maddelerinde belirli erime ve kaynama noktaları bulunmaktadır.

Saf Maddelerin Özellikleri

1. Yapısında tek cins atom vardır.

2. Saftırlar.

3. Fiziksel ve kimyasal yollarla daha basit maddelere bölünemezler.

4. Belirli erime ve kaynama noktaları vardır.

5. Aynı şartlarda özkütleleri birbirinden farklı ve sabittir.

6. Homojendirler.

Saf Madde Türleri

1. Element

2. Bileşik

Element

Benzer tür atomların bir araya gelerek oluşturdukları fizyolojik ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir .

Bileşik

İki veya ek olarak çok türdeki atomların belli oranlarda birleşerek oluşturdukları farklı özellikteki saf maddelerdir .

Saf Madde Örnekleri

1. Su

2. Oksijen

3. Karbondioksit

4. Atom

5. Altın

6. Bakır

7. Demir

8. Helyum

9. Şeker

10. Sodyum

11. Oksijen

12. Tuz

13. Cam

14. Altın

15. Alüminyum

Son eklenenler